HusCompagniet

Som Nordens største husbygger tager vi ansvar for at bidrage til at udvikle byggebranchen, og vi støtter op om Den Nationale strategi for bæredygtigt byggeri.

Derfor arbejder vi hver dag på at forbedre og optimere måden, vi bygger på. Det gør vi blandt andet ved at teste nye, CO2-reducerede materialer i samarbejde med vores leverandører, afsøge markedet for nye løsninger og sikre den rigtige dokumentation undervejs.

Et vigtigt værktøj for at kunne reducere CO2-udledningen på de huse, vi bygger, er de nye klimaberegninger, som er et lovkrav på alle nybyggede huse pr. 1. januar 2023. Læs mere her.

Vores vigtigste opgave er at sikre, at dit nye hjem har de bedste og mest holdbare løsninger for fremtiden.

Nedenfor kan du gå på opdagelse og læse meget mere om vores arbejde med ansvarlighed hele vejen rundt om et byggeri. 

*Regnet over en 50-årig betragtningsperiode, hvilket er den periode, der er blevet valgt internationalt (FAQ (byggeriogklima.dk) til klimaberegninger for at sikre mulighed for sammenligning.

*CO2-udledning i produktionen af byggematerialer er udledninger, som sker hos vores leverandører, inden vi bygger med materialerne. For mange materialer vil en væsentlig del af CO2-udledningerne, hvis man kigger på en hel livscyklus, dvs. hele produktets levetid, ligge i produktionsfaserne, fx fra den energi, der bruges til at udvinde råvarer og producere materialerne. Derfor har vi en tæt dialog med vores leverandører om dette og efterspørger miljøvaredeklarationer, så vi kan sammenligne forskellige produkter. Derudover, vil der også være andre CO2-udledninger på produktet i de resterende 50 år, som man betragter, når man laver en klimaberegning. Det kan fx være, hvis et materiale har en levetid på mindre end 50 år og derfor skal skiftes ud, samt de udledninger, der sker i forbindelse med eventuel nedrivning af huset og bortskaffelse af materialer.

**Regnet over en 50-årig betragtningsperiode, hvilket er den periode, der er blevet valgt internationalt (FAQ (byggeriogklima.dk) til klimaberegninger for at sikre mulighed for sammenligning.  

*I 2023 havde 47% af de huse, vi afleverede, enten jordvarme eller en luft-til-vand varmepumpe, mens 53% havde fjernvarme. Fjernvarme er i gennemsnit 76% vedvarende (Kilde: https://danskfjernvarme.dk/om-os/fakta-om-fjernvarme) og jordvarme, luft-til-vand varmepumper og solceller er vedvarende energikilder.

Vi ser frem til at kontakte dig hurtigst muligt. Når du trykker send her, afgiver du samtykke til, at vi fremover må henvende os til dig på e-mail og telefon. Vores henvendelser indeholder god information om husbyggeri og konkrete tilbud. Vi behandler dine personoplysninger med stor omtanke, og som beskrevet i vores persondatapolitik Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.