HusCompagniet

HusCompagniet køber, grunde og/eller storparceller velegnede til dobbelthuse, enfamiliehuse og tæt/lavt byggeri, beliggende i de store danske byer. Vi er hele tiden på udkig efter nye jordstykker, så vi altid kan tilbyde attraktive grunde til opførelse af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse over hele Danmark og Syd Sverige. Det primære fokus er dog i de større danske byer, og med en minimumsgrænse på 20 enheder.

Vi projektudvikler bl.a. følgende:

  • Omdannelse af tidligere industriområde til boligkvarter.
  • Omdannelse af landbrugsjord til boligområde.
  • HusCompagniet A/S køber byggejord med henblik på projektudvikling
  • Vi har over 50 års erfaring med at udvikle jordområder til nye attraktive boligområder.

Vi udvikler jordområder til nye boligkvarterer med både rækkehuse i 1 og 2 plan og enfamiliehuse og alt er naturligvis udviklet på vores egen tegnestue.