HusCompagniet

Hjemmesiden, du besøger, ejes og drives af HusCompagniet Holding A/S, CVR-nr. 28505035, Agerøvej 31A, 8381 Tilst (“HusCompagniet”, “vi”, “os”, “vores”). Når vi bruger dine personlige oplysninger på vores hjemmeside eller i vores apps, er vi den dataansvarlige, som du kan kontakte om behandlingen af dine personoplysninger. 

Nedenfor finder du en beskrivelse af de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt til hvilket formål og retsgrundlaget for behandlingen. 

1 Kategorier af personoplysninger vi behandler og retsgrundlag

1.1 Markedsføring fra HusCompagniet

Hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, giver du samtykke til, at vi kan sende vores nyhedsbreve til dig, jf. Databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) artikel 6 (1) (a), hvor vi behandler:
a. Navn
b. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
c. Indhold og dine valg i forhold til nyhedsbreve – kontaktformer og indhold m.v.

Markedsføringen i nyhedsbreve, på vores og andres hjemmesider, inklusiv sociale medier, tilpasses derudover dine personlige forhold ud fra vores viden om dig ved profilering, jf. GDPR artikel 6 (1) (f), hvor vi behandler:
a. Samtykke til nyhedsbreve
b. Oplyste interesseområder 
c. Cookies  
d. Oplysninger fra dine sociale medieprofiler
e. Oplysninger fra vores kundedatabaser

Vores legitime interesse i at lave en personligt tilpasset markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vi foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

1.2 Som kunde hos HusCompagniet når du køber et hus (B2C)

Hvis du er kunde hos os, behandler vi dine personoplysninger for at opfylde vores aftale med dig, f.eks. køb af forundersøgelser og byggeaftaler m.v. jf. GDPR artikel 6 (1) (b), hvor vi behandler:
a. Navn
b. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
c. Ordredetaljer 
d. Bankoplysninger
e. Byggesags-oplysninger

1.3 Som investor hos HusCompagniet (B2B)

Hvis du er kunde hos os, behandler vi personoplysninger om dig for at opfylde vores aftale, f.eks. køb byggeprojekter m.v. jf. GDPR artikel 6 (1) (b), hvor vi behandler:
a. Navn på ansatte
b. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
c. Stillingsbetegnelser
d. Ordredetaljer 
e. Bankoplysninger
f. Projektoplysninger

1.4 Som leverandør HusCompagniet (B2B)

Hvis du er leverandør hos os, behandler vi personoplysninger om dig for at opfylde vores aftale, f.eks. levering af byggeydelser, materialer, formidlere af ejendomme m.v. jf. GDPR artikel 6 (1) (b), hvor vi behandler:
a. Navn på ansatte
b. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
c. Stillingsbetegnelser og kvalifikationer
d. Ordredetaljer 
e. Bankoplysninger
f. Projektoplysninger

1.5 Når du ansøger om ansættelse hos os 

Indsender du en jobansøgning til os, vil vi indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en evt. ansættelseskontrakt, jf. GDPR artikel 6 (1) (b), hvor vi behandler:
a. Navn 
b. Kontaktinformationer, herunder adresse, e-mailadresse og telefonnummer
c. Eksamensbeviser 
d. Information indeholdt i jobansøgninger og andre dokumenter, der uploades på hjemmesiden som en del af jobansøgningsprocessen
e. Oplysninger vi får oplyst af referencer og udtalelser i øvrigt

Hvis du din ansøgning ikke imødekommes gemmer vi din ansøgning med tilhørende dokumentation, hvor vores legitime interesse i at dokumentere overholdelse af an-søgningsprocessen, overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR artikel 6 (1) (f).

Hvor vi har brug for straffeattester eller eventuel at tage kontakt til en reference, vil dette udelukkende ske efter vi har indhentet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6 (1) (a).

1.6 Konkurrencer

Hvis du tilmelder dig en af vores konkurrencer, behandler vi personoplysninger om dig for at opfylde konkurrencevilkårene, jf. GDPR artikel 6 (1) (b), hvor vi behandler:
a. Navn
b. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
c. Dine svar tilknyttet konkurrencen

1.7 Analyse på vores hjemmesider og databaser

Vi laver også analyser med henblik på at optimere vores produkter, markedsføring, hjemmeside, salg og vide mere om vores kunders præferencer i forhold til HusCompagniets produkter. Det gør vi blandt ved at lave analyser af vores databaser med op-lysninger om bl.a. hjemmesidebrug, jobansøgninger, kundepræferencer, investeringspræferencer, salg og ved at sende spørgeskemaer, hvor vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR artikel 6 (1) (f), hvor vi behandler:
a. Oplysninger fra vores kundedatabaser som oplistet ovenfor
b. Brugeradfærd og logfiler fra vores hjemmesider og databaser
c. De svar du oplyser vedr. forslag og præferencer i spørgeskemaet

1.8 Sikkerhed på vores hjemmeside og i vores løsninger

Vi logger brugeradfærd og har implementeret sikkerhedsløsninger på vores hjemmeside samt i vores løsninger, hvor vores legitime interesse i at sikre hjemmesider og vores løsninger imod misbrug, overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR artikel 6 (1) (f), hvor vi behandler:
a. Brugeradfærd og logfiler 
b. Øvrige sikkerhedsoplysninger

1.9 Cookies ved brug af vores hjemmeside 

Cookies er små tekstfiler, der lagres på brugerens computer eller andet IT-udstyr, når en hjemmeside besøges. Når du interagerer med vores hjemmeside, indsamler vi cookies, der kan inddeles i tre kategorier
a. Nødvendige cookies, der hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Denne kategori af cookies kan ikke fravælges og kræver ikke et samtykke.
b. Statistiske cookies, der hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger. Denne kategori af cookies er valgfri og kræver dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, (1) (a).
c. Marketing cookies, der bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører. Denne kategori af cookies er valgfri og kræver dit samtykke, jf. GDPR artikel 6 (1) (a).

Du kan se en liste over de cookies, som vi sætter i din browser, når du besøger vores hjemmeside, og hvornår de udløber, her [indsæt link til cookieløsning].

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser eller bruge vores cookie-løsning, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes.

Du kan også vælge at få din computer til at advare dig hver gang, der sendes en cookie, eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. Det kan du gøre i internetindstillingerne på dine browsere og enheder. Alle browsere er forskellige, så kig i din browsers hjælpefunktion for at finde den rigtige måde at ændre dine cookieindstillinger på.

Endelig deler vi dine oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vi og vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet, eller som er indsamlet fra din brug af tredjepartstjenester, med henblik på, at tilpasse markedsføringen til dine personlige forhold ud fra viden om dig ved profilering, jf. GDPR artikel 6, (1) (f), hvor følgende oplysninger behandles:
a. Samtykke til nyhedsbreve
b. Cookies  
c. Oplysninger fra dine sociale medieprofiler
d. Oplysninger fra vores kundedatabaser

Vores legitime interesse i at lave en personligt tilpasset markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vi foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Du skal være særlig opmærksom på, at nogle af vores partnere bruger dine cookie data til egne formål, og vi opfordrer dig til at læse vores partneres persondata- og cookiepolitikker.

2 Hvordan sikrer vi dine personoplysninger

Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger kun krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme personoplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og muligt at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter, der har adgang til dine personoplysninger, hvori de skal garantere, at de vil beskytte dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden ved de oplysninger, som du sender til os via netværk, som vi ikke kontrollerer, herunder internet og trådløse netværk.
HusCompagniet vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til tredjeparter. Dine personoplysninger vil imidlertid blive videregivet til vores koncernselskaber indenfor HusCompagniet koncernen. Hvis dine personoplysninger videregives til selskaber uden for EU/EØS, vil denne videregivelse ske på baggrund af Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan anmode om en kopi af den aftale, som om-fatter videregivelsen af personoplysninger, ved at sende en e-mail til gdpr@HusCompagniet.dk.  

3 Hvornår sletter vi dine personoplysninger

HusCompagniet opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet med behandlingen, medmindre HusCompagniet i medfør af gældende ret er forpligtet eller er berettiget til at opbevare personoplysningerne i en længere periode. 

For jobansøgninger sletter vi dine personoplysninger 6 måneder efter endeligt afslag på den konkrete jobansøgning.

Dine kundeoplysninger ved køb af et byggeri som forbruger (B2C) eller leverandør-oplysninger relateret til et byggeri sletter vi 10 år efter afslutning af kundeforholdet.

Dine kundeoplysninger som investor ved køb af et byggeri som erhvervsdrivende (B2B) sletter vi 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvor transaktionsoplysninger gemmes i 5 år efter afslutning af det regnskabsår, hvori sidste transaktion er foretaget.

Som leverandør til HusCompagniet (B2B) sletter vi dine personoplysninger 5 år efter afslutning af det regnskabsår, hvori sidste transaktion er foretaget.

Personoplysninger i forbindelse med markedsføring slettes 5 år efter sidste markedsføring er foretaget overfor dig, ligesom personoplysninger i forbindelse med analyse slettes 5 år efter sidste analyse er foretaget af dine personoplysninger.

Personoplysninger i forbindelse med deltagelse i konkurrence slettes 5 år efter konkurrencens afslutning.

4 Automatiske afgørelser

HusCompagniet anvender automatiske afgørelser i behandlingen af dine personoplysninger ved udvalgte ydelser og produkter. Et eksempel er vores forebyggende og opklarende indsats af svindel på vores online platforme. 

Du kan anmode om, at HusCompagniet giver dig information om metoden for afgørelse og bede os verificere, at den automatiske afgørelse er udført korrekt. Vi kan afvise anmodningen, som foreskrevet i gældende lovgivning, herunder hvis udlevering af informationen vil resultere i afsløring af forretningshemmeligheder eller forstyrre forebyggelsen eller opklaringen af svindel eller andre forbrydelser. Generelt vil vi i disse tilfælde verificere, at algoritme og kildedata fungerer efter hensigten uden fejl eller bias.

5 Dine rettigheder

Retten til information. Du har ret til anmode os om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som vi behandler. 

Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod HusCompagniets behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger. 

Retten til sletning. Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. 

Retten til dataportabilitet. Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ved at kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som fremgår i afsnit 5. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.  

Retten til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Retten til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Retten til at trække dit samtykke tilbage. Hvor behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette medfører dog ikke at den behandling, der er foretaget forud for at du trak dit samtykke tilbage, er ulovlig. 

Retten til at klage. Hvis du har en forespørgsel vedrørende denne meddelelse, den måde, vi behandler dine personoplysninger på, ønsker at udøve dine rettigheder eller indgive en klage, kan du kontakte os på e-mail: info@HusCompagniet.dk. 
Hvis du ønsker at klage over HusCompagniets behandling af dine personoplysninger efter du har været i kontakt med os, kan du kontakte Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

6 Kontaktoplysninger
Du kan kontakte os ved brug af nedenstående informationer:
E-mail : info@HusCompagniet.dk, eller 
Post: HusCompagniet Holding A/S,Agerøvej 31A, 8381 Tilst