HusCompagniet

I HusCompagniet har vi forpligtet os til at handle anstændigt og ansvarligt i alle vores forretningsaktiviteter, og vi har et stærkt renommé, som vi ønsker at opretholde og beskytte. Derfor har vi oprettet en whistleblowerordning, hvor vores medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter kan rapportere forhold, som kan hjælpe os med at forhindre lovbrud, økonomiske tab og skade på vores omdømme.

I indberetningssystemet kan du hurtigt og nemt indberette bekymringer eller mistanke om forhold, som kan påvirke HusCompagniet-koncernens virksomhed eller menneskers velbefindende.

Du kan bruge indberetningssystemet til at indberette brud på vores politikker, adfærdskodeks eller overtrædelser af loven.

Indberetninger om utilfredshed vedr. ansættelsesmæssige forhold, herunder lønforhold og samarbejdsvanskeligheder, bør ske til nærmeste leder via de sædvanlige interne kanaler. Klage over HusCompagniets produkter mv. bør ske til din kontaktperson hos HusCompagniet. Indberetninger af disse karakterer bliver slettet, og indberetningen bliver lukket.

Falske anklager eller indberetninger af bevidst usande oplysninger kan have alvorlige konsekvenser for vores koncern, og må derfor ikke foretages.

Din indberetning er vigtigtig for os, og du er beskyttet i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvis du udtaler dig i god tro. En sådan beskyttelse gælder dog ikke, hvis man som whistleblower i ond tro fremsætter en falsk påstand eller fremsætter en påstand, der under hensyntagen til alle omstændigheder er urimelig.

Gå til whistleblowerordning