HusCompagniet
  • I 2025 vil vi reducere aftrykket fra produktionen af byggematerialer med 35 % sammenlignet med et af vores mest byggede huse fra 2019
  • Senest i 2025 skal 60 % af alle HusCompagniet-huse være med vedvarende energikilder. 

Siden den 1. januar 2023 har vi lavet klimaberegninger på alle vores huse. Det er et nyt krav i bygningsreglementet, og det er bygherres ansvar, at der laves disse beregninger. Beregneren viser COaftryk pr. bygget m2 pr. år (regnet over 50 år). På den måde kan vi tæt følge, hvor langt vi er i forhold til vores mål og samtidig guide dig, når du vil træffe mere klimavenlige valg.

Vi er aktive deltagere
For at nå i mål arbejder vi desuden aktivt med følgende: 

- HusCompagniet er med i UN Global Compact Network Denmark, som arbejder med menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, antikorruption og miljø. At være medlem betyder, at vi er stemmeberettigede på generalforsamlingen, er valgbar til bestyrelsen, har adgang til en UN Global Compacts læringsplatform, har mulighed for at deltage i en række netværk og kurser, og årligt skal lave en Communication on Progress, som er offentligt tilgængeligt på UN Global Compacts hjemmeside. 

- Vi er premium-medlem af Rådet for bæredygtigt byggeri, og det betyder, at vi har adgang til netværksevents for premium-medlemmer, har 6 stemmer på generalforsamlingen og er valgbar til udvalg og bestyrelse. Medlemskabet giver os også adgang til medlemspriser på konferencer og kurser, herunder DGNB-kurser. 

- Vi følger nye og kommende krav til bæredygtighedsrapportering tæt, herunder EU-taksonomien, som stiller krav til, hvad en ny bygning skal leve op til af bæredygtighedskrav. Vi deltager i Rådet for Bæredygtigt Byggeris arbejdsgruppe for EU-taksonomien og en ESG-netværksgruppe. 

Vi ser frem til at kontakte dig hurtigst muligt. Når du trykker send her, afgiver du samtykke til, at vi fremover må henvende os til dig på e-mail og telefon. Vores henvendelser indeholder god information om husbyggeri og konkrete tilbud. Vi behandler dine personoplysninger med stor omtanke, og som beskrevet i vores persondatapolitik Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.