HusCompagniet

 

To veje til varme

Systemet bag en luft til vand-varmepumpe og et jordvarmeanlæg (også kendt som jord til vand-varmepumpe) minder meget om hinanden – men den væsentligste forskel er, at de trækker varmen fra hver sin kilde. Disse to muligheder er aktuelle hvis det ikke er muligt at tilslutte sig fjernvarme i dit område, som ellers er standard på vores huse, eller hvis du ikke vil tilslutte dig fjernvarme.

 

Mulighed for mere uafhængighed 
Men hvad skal du så vælge? Først er det vigtigt at vide, hvilke fordele og ulemper der er ved de to varmeløsninger.

Med de to løsninger omsættes den energi der findes i den omgivende luft eller jord, til varme. Dette gør dig mere uafhængig af udviklingen på energimarkedet, fordi der blot er en pris du skal forholde dig til: elprisen. Ved at kombinere en varmepumpe med solceller kan dit nye hjem blive selvforsynende dele af året.

 

 

Ved jordvarme er kilden ganske enkelt jorden. Væskefyldte slanger lægges én meter ned i jorden, hvor de leder jordens varme ind til en pumpe, som sender jordvarmen videre til husets varmeinstallation.

Ved en luft til vand-varmepumpe slipper du for at nedlægge slanger, og i stedet monteres en boks udvendigt på huset, som indeholder en blæser. Ligesom ved jordvarmen bruges omgivelserne til at generere varme; luft til vand-varmepumpen omdanner varmen i luften til varme i dine gulve.

De to systemer er så effektive, at de kan bruges uanset årstid og boligstørrelse – til både rumopvarmning og vandopvarmning.

 

Og hvad koster det så i brug? – Et priseksempel

Både jordvarmeanlægget og luft til vand-varmepumpen bruger strøm. Præcis hvor meget el, en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmeanlæg bruger, afhænger af flere faktorer. 

Som tommelfingerregel skal man regne med, at man med et af de to varmesystemer kommer til at bruge 1000 til 3000 kWh årligt. Hvor i spændet, dit forbrug vil ligge, afhænger af husets størrelse, hvor meget varmt vand du bruger, og hvilken temperatur du vil have i huset. 

Når vi laver energiberegning på huset, antager vi, i tråd med Bygningsreglementet og SBI213, at alle rum opvarmes til en månedlig gennemsnits temperatur på 20 grader i alle årets måneder.

 

Et eksempel:

Et hus på 180 kvadratmeter bruger 2000 kWh til rumopvarmning og opvarmning af vand ved at vælge en af de to løsninger. 

Til sammenligning bruger en gennemsnitsfamilie cirka 4500 kWh pr. år til forbrugsel – lys, TV, hårde hvidevarer osv.