HusCompagniet

To af de muligheder, du har, hvis du vil have et mere klimavenligt hus, er at dække dit varmeforbrug med et jordvarmeanlæg eller en luft til vand-varmepumpe. 

 

To veje til varme

Systemet bag en luft til vand-varmepumpe og et jordvarmeanlæg (også kendt som jord til vand-varmepumpe) minder meget om hinanden – men den væsentligste forskel er, at de trækker varmen fra hver sin kilde. Disse to muligheder er aktuelle hvis det ikke er muligt at tilslutte sig fjernvarme i dit område, som ellers er standard på vores huse.

Ved jordvarme er kilden ganske enkelt jorden. Væskefyldte slanger lægges én meter ned i jorden, hvor de leder jordens varme ind til en pumpe, som sender jordvarmen videre til husets varmeinstallation.

Ved en luft til vand-varmepumpe slipper du for at nedlægge slanger, og i stedet monteres en boks udvendigt på huset, som indeholder en blæser. Ligesom ved jordvarmen bruges naturen til at generere varme; luft til vand-varmepumpen omdanner varmen i luften til varme i dine gulve.

De to systemer er så effektive, at de kan bruges uanset årstid og boligstørrelse – til både rumopvarmning og vandopvarmning.

 

Mulighed for mere uafhængighed 

Men hvad skal du så vælge? Først er det vigtigt at vide, hvilke fordele og ulemper der er ved de to bæredygtige varmeløsninger. For både luft til vand-varmepumpen og jordvarmeanlægget gælder det, at du får en løsning, der er god for miljøet, dit hus og din familie.

Med de to løsninger bruger du naturens ressourcer til dit varmeforbrug, hvilket gør dig mere uafhængig af udviklingen på energimarkedet. Med naturen som kilde til din varme bliver der blot én pris, du skal forholde sig til: Elprisen. Dermed får du en mere forudsigelig forbrugsregning, og i kombination med solceller kan det gøre dit nye hjem næsten selvforsynende. 

Begge løsninger giver samtidig din bolig et stabilt temperaturniveau, hvilket er med til at give et godt indeklima – og du passer dermed endnu bedre på dit nye hjem. 
Jordvarme giver derudover mulighed for at tilvælge passiv køling i gulvet, hvilket sænker de varme sommerdage med tre grader, så du får en optimal rumtemperatur året rundt. 

Noget af det, du dog skal være opmærksom på, er, at både luft til vand-varmepumpen og jordvarmeanlægget skal efterses en gang om året – og at jordvarmeanlæg kræver en vis grundstørrelse; det er netop en forudsætning, at der er et jordareal på 2,5-3 kvadratmeter pr. kvadratmeter hus. 

Luft til vand-varmepumpen er modsat jordvarmeanlægget synlig i landskabet. Der skal monteres en enhed udvendig på huset, som bidrager med et vist lydniveau. En luft til vand-varmepumpe har typisk et lydniveau på mellem 55 og 64 decibel ved maximal drift (som er om vinteren). Til sammenligning ligger lydniveauet ved en normal samtale på 60 decibel. Man skal være opmærksom på placering af varmepumpen, således at lydniveau i skel til nabo ikke er mere end 35 decibel. Vores byggerådgivere tager naturligvis højde for dette, når de rådgiver dig.    

Den teknologiske udvikling gør, at varmepumperne i fremtiden får et endnu lavere lydniveau og bliver endnu mere effektive. 

 

Og hvad koster det så i brug? – Et priseksempel

Både jordvarmeanlægget og luft til vand-varmepumpen bruger strøm. Præcis hvor meget el, en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmeanlæg bruger, afhænger af flere faktorer. 

Som tommelfingerregel skal man regne med, at man med et af de to varmesystemer kommer til at bruge 1000 til 3000 kWh årligt. Hvor i spændet, dit forbrug vil ligge, afhænger af husets størrelse, hvor meget varmt vand du bruger, og hvilken temperatur du vil have i huset. 

 

Et eksempel:

Et hus på 180 kvadratmeter bruger 2000 kWh til rumopvarmning og opvarmning af vand ved at vælge en af de to løsninger. 

Til sammenligning bruger en gennemsnitsfamilie cirka 4500 kWh pr. år til forbrugsel – lys, TV, hårde hvidevarer osv. 

 

Bæredygtige alternativer

Vil du gøre dit hus så bæredygtigt som muligt og styrke det til fremtiden? Læs mere om bæredygtigt byggeri med HusCompagniet. Du kan også få naturen til at hjælpe med strømregningen ved at installere solceller i dit nybyg