HusCompagniet

Faserne bevæger sig helt fra indkøb af byggematerialer, til selve byggefasen, over til den lange årrække, hvor huset fungerer som hjem, og slutteligt når det rives ned og materialerne genanvendes. Dét er husets livscyklus, og i alle led gør vi os umage med at finde løsninger, der nedbringer udledningen af CO2.

Inspireret af FN’s verdensmål har vi sat konkrete mål for vores klimavenlige initiativer, som fremover kan måles mod vores praksis i 2019. Vi har blandt andet sat os følgende mål:

  • At være CO2-neutrale fra varme og elektricitet af egen drift inden 2030
  • At reducere udledningen af CO2 i byggematerialer med 70 procent inden 2030
  • At 60 procent af vores huse skal have vedvarende energikilder inden 2025
  • At vores firmabiler omstilles til elbiler inden 2025

Læs mere om dette i vores årsrapport her