HusCompagniet

I 2022 opdaterede vi i samarbejde med en rådgivende ingeniør beregningen med de nyeste materialer og de seneste miljøvaredeklarationer for disse. Siden 2019 er der sket en stor udvikling i forhold til miljøvaredeklarationer, som kun et fåtal af HusCompagniets leverandører havde dengang. Beregningen viser, at udledning pr. kvm/år fra produktionen af byggematerialerne er faldet med 12%, mens den er faldet med 11%, når man kigger på materialerne gennem hele husets livscyklus. Med hele livscyklus menes her ikke kun produktionen, men også evt. udskiftning af materialer i løbet af de 50 år, man regner på, og til forbehandling af affald og bortskaffelse ved endt levetid for materialet. Det fald i udledninger, vi kan se, er sket primært i fundament, mursten, tagsten og varmeinstallationer.

Reduktionen fra produktionen af materialerne viser, at vi her er godt på vej mod vores 2025-mål om en reduktion på 35%. Reduktion for hele livscyklussen er en smule lavere, og dette afspejler, at de største reduktioner er sket i produktionen af materialerne.

Vedvarende energikilder
Mht. husets brugsfase er vores 2025-mål, at 60% af vores huse skal have mindst en vedvarende energikilde. Figuren nedenunder viser, hvor vi er med dette i 2022. De kunder, der ikke vælger en varmepumpe tilsluttes fjernvarmenettet, og som udgangspunkt er dette også vores anbefaling, når fjernvarme er tilgængeligt.

Fjernvarmen i Danmark er pr. 2022 76% vedvarende energi, og det er også en kollektiv løsning, som bliver mere økonomisk bæredygtig, jo flere der kobler sig på. Mht. opvarmningskilder anser vi derfor vores 2025-mål for at være nået, men vi arbejder videre med at øge antallet af huse med solceller.

 

 

 

Figuren ovenfor viser, at 51% procent af huse afleveret i 2022 har mindst en vedvarende energikilde.

 

 

Denne figur viser en tredobling af huse solgt med solceller fra 2021 til 2022.

Vi ser frem til at kontakte dig hurtigst muligt. Når du trykker send her, afgiver du samtykke til, at vi fremover må henvende os til dig på e-mail og telefon. Vores henvendelser indeholder god information om husbyggeri og konkrete tilbud. Vi behandler dine personoplysninger med stor omtanke, og som beskrevet i vores persondatapolitik Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.